Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Obowiązek okresowych szkoleń BHP wynika z przepisów polskiego prawa. Obejmuje on nie tylko pracowników fizycznych, ale również umysłowych. Każde stanowisko posiada bowiem swoją specyfikę, a zajmowanie go może wpływać na stan zdrowia zatrudnionych osób. Instruktaż powinien wobec tego nie tylko spełniać wymagania prawne, ale również być interesujący i poprowadzony w profesjonalny sposób. Zwiększa się w ten sposób prawdopodobieństwo, że członkowie kadry zapamiętają jak najwięcej reguł oraz zaczną ich przestrzegać.

Co ile lat odbywa się szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych?

Nie jest tajemnicą, że zaświadczenia potwierdzające zaliczenie egzaminu, jaki przeprowadza się po szkoleniu BHP dla pracowników biurowych, posiada dokładnie określoną datę ważności. Zależy ona przede wszystkim od specyfiki stanowiska, na którym znalazł zatrudnienie uczestnik kursu. Nawiązując do przepisów obowiązującego prawa, instruktaż wykonuje się co:

  • 3 lata – w przypadku kadry robotniczej,
  • 5 lat – w przypadku kierowników, pracowników inżynieryjno-technicznych, przedsiębiorców i osób służby BHP,
  • 6 lat – w przypadku pracowników administracyjno-biurowych.

Jeżeli chodzi o nowo zatrudnione w przedsiębiorstwie osoby, muszą one koniecznie przejść swoje pierwsze szkolenia okresowe. Powinny zostać zorganizowane nie później niż w terminie do 12 miesięcy od przyjęcia konkretnego pracownika. Od tej zasady istnieją jednak pewne wyjątki. Mowa tutaj o kadrze kierowniczej – w jej przypadku okres ten skrócony został do 6 miesięcy. Co ciekawe, również pracodawca otwierający swoją pierwszą działalność gospodarczą, ma obowiązek przejścia takiego kursu, w ciągu zaledwie pół roku.

Po co przeprowadza się szkolenie okresowe na stanowiskach administracyjno-biurowych?

Wielu pracodawców zastanawia się nad tym, jaki ma sens szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych. Takie wątpliwości wynikają z faktu, że tego typu stanowiska nie wiążą się z bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia. Ponadto praca przy komputerze nie wymaga zbyt wiele ruchu. Trzeba jednak pamiętać, że zignorowanie przepisów prawnych z powodu osobistych konkluzji może doprowadzić do poważnych konsekwencji. Mowa tutaj o konieczności zapłacenia wysokiej kary finansowej, której kwota znacznie przewyższa należność za szkolenia okresowe administracyjno-biurowe.

Instruktaż ma na celu zapoznanie pracownika z zagrożeniami, z jakimi będzie miał styczność na swoim stanowisku, a także sposobami ochrony przed nimi. Obejmuje ponadto metody wykonywania obowiązków w bezpieczny sposób. Kurs musi również poruszać kwestię podstawowych standardów, które powinno spełniać miejsce pracy. Uczestnicy dowiadują się między innymi o tym, jaka ma być w nim temperatura, a także zdobywają wiedzę odnośnie odpowiedniego oświetlenia.

Szkolenie BHP administracyjno-biurowe porusza też tematykę ergonomicznego wykonywania obowiązków, między innymi poprzez korzystanie z odpowiedniego sprzętu. Mowa tu, chociażby o tym, że pracodawca ma obowiązek zapewniania swojej kadrze odpowiednich krzeseł, co zapobiegnie wykształceniu się wad kręgosłupa oraz wzroku w przyszłości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *