Szkolenia i kursy dla przyszłych kierowników

Naturalnym momentem na rozwijanie kompetencji menedżerskich jest moment objęcia funkcji kierowniczej. Wiele organizacji zapomina o wsparciu awansowanych pracowników, którym trudno jest zostać menedżerem w zespole, z którego się najczęściej wywodzą. W tym przypadku warto jednak zadbać o ich poczucie pewności w nowej roli. Oczywiście poprzez zorganizowanie odpowiedniego szkolenia dla liderów.

Kiedy należy rozwijać menadżerskie kompetencje?

Oprócz rozwoju w roli managera warto dokształcać się także w kontekście wyzwań, przed którymi stoi menedżer. Może to być przede wszystkim wprowadzanie ważnych zmian dla organizacji, czy też zarządzanie konfliktem. Co więcej, budowanie zaangażowania pracowników. Ostatnio jednym z najważniejszych roli managera jest zarządzanie wielopokoleniowym zespołem. To właśnie on staje się wyzwaniem dla wielu menedżerów i organizacji, dlatego warto odbyć szkolenia dla kierowników.

Takie szkolenia liderskie najlepiej odbywać co około 2 lata. Co więcej, corocznie organizować szkolenia, które przypominają kluczowe kwestie, oraz narzędzia komunikacji. O tych kwestiach najczęściej zapomina się w codziennej rutynie, będąc w roli menedżera. Oprócz standardowych kursów dla kierowników warto pomyśleć o zaawansowanych metodach rozwoju. Szczególnie takich jak coaching, czy mentoring i mogą one odbywać się w formule zdalnej, np. raz na tydzień. Dzięki narzędziom pracy online można zwiększyć efektywność działań rozwojowych. Szkolenia na managera potrzebne są także w kontekście zaistnienia sytuacji kryzysowej, np. po pandemii i kryzysu gospodarczego. Wtedy managerowie muszą rozwijać swoje kompetencje zarządzania zmianą i zarządzania kryzysowego.

W jaki sposób rozwijać kompetencje menedżera?

Kompetencje warto rozwijać na kursach dla kierowników, na których można poznać zasady i techniki zarządzania pracownikami. W ich trakcie oczywiście w bezpiecznych warunkach można przetrenować sytuacje pojawiające się w pracy, niezbędne do efektywnego osiągnięcia celów. Bycie liderem to przede wszystkim stan umysłu, który przekłada się na codzienne działania. Szczególnie w sytuacjach kryzysowych. Wielu menedżerów niestety nie ma wystarczającej samoświadomości lidera, czyli jak ich praca jest postrzegana. Szkolenia dla liderów dają konkretne narzędzia.

Lider powinien przede wszystkim cechować się także pragmatyczną empatią i zdolnością do krytycznego myślenia. W celu wprowadzania innowacji umiejętnością delegowania odpowiedzialności i promowania pracy zespołowej. Trudno tych kompetencji nauczyć się w obecnym systemie oświatowym. Dlatego najważniejsze jest przyjmowanie przez lidera konstruktywnej informacji zwrotnej na swój temat. Oczywiście tego wszystkiego można dowiedzieć się na kursie dla kierowników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *